Ordinační hodiny Pohotovost 602 200 185 / Objednání 412 540 898 recepce@petklinika.cz
Pohybový režim u psa s ortopedickým onemocněním

Velice důležitou součástí péče o psa postiženého ortopedickým onemocněním je úprava jeho pohybového režimu. Tato otázka je ale zároveň často opomíjena a zpravidla je odpověď na ni omezena na konstatov

zobrazit všechny dotazy >>

Co do misek nepatří

Zbytky od stolu, slupky od salámů, kosti všeho druhu…Tak nějak asi vypadal jídelníček domácích šelem v našich zeměpisných šířkách ještě před pár desetiletími. Dnes je situace jiná a drtivá většina cho

zobrazit článek >>
Test spokojenosti
  • úžasný přístup k našim miláčkům i k nám
  • v rámci města Děčín určitě nejlepší úroveň, zatím není nic s čím bych nebyl spokojen
  • velká spokojenost s přístupem ze strany pana MVDr. Křečka
Zúčastnit se testu >>
Závody Hills cup Chvilkami to sice vypadá, že to není běh psa a dítěte, ale spíše tah psem, ale kdo ví, třeba je zde základ pro další výkony a vyroste zde další Nikola Marešová a jiní mistři světa.
Je zde vidět zápal, obzvláště soutěživé holčičky běží, co to dá, ani si nevšimnou ztráty partnera. Také oceňuji sportovní gymnastiku s podobě provazu přes svého psa.
Vyhlašovali se výsledky všech předchozích kol,pokud si všimnete,že někteří na stupních vítězů mají místo hlavy diplom,je to pouze zástupce,protože vítěz nebyl přítomen vyhlášení.

Fotogalerie Dobříš Hills cup 2013 finále
Rádi bychom upozornili na dvě fotky našich klientů a kolegů.
Fotka č.82 – Dušan Erbs a jeho běh s dcerou a manželkou soutěžili v týmech pro celou rodinu.
Fotka č.85 – naše klientka Jarmila Halířová Sobecká – Sokol Maxičky Děčín – v soutěži pro celou rodinu,měla s sebou skutečně všechny děti / 7 měsíc těhotenství/.Mimo jiné absolutní vítězka kategorie se psem od 25 kg.
Ve všech kategoriích převážně byla prvenství na straně Sokol Maxičky, Děčín.

MIKROKOSMOS “NANO“

Dnes neznáme jenom nanotechnologie, ale pár let už také nanoakvária. Jen málokdo ví, že dříve byla akvária velmi malá. Z dnešního pohledu byla “nano“, protože sklo bylo drahé a výroba nádrží o délce větší než 50 cm náročná. Termín “nanoakvárium“ nemá žádnou přesnou definici. Obecně ale platí, že se jím označují všechny nádrže, které jsou menší než nejčastější akvárium pro začátečníky o rozměrech 60x30x30 cm a objemu 54 l. Nanoakvária nabízená v akvaristických prodejnách mívají objem 5-35 l.

PROČ PRÁVĚ MINIATURNÍ AKVÁRIA?
Nanoakvária jsou mezi jinými akvárii opravdovými trpaslíky. Do této kategorie patří ty nejmenší nádrže o délce o délce zhruba 30 až 50 cm a objemu menším než 35 l vody. S trochou znalostí a citu v nich můžete vytvořit filigránský mikrokosmos, v němž se optimálně uplatní droboučké rybky, krevetky a jemné rostliny. Nanoakvária nabízejí možnost vytvořit vhodné podmínky a odpovídajícím způsobem chovat velmi drobné rybky, krevetky, plže, kteří by se ve vězších nádržích prostě ztráceli. V miniaturním prostředí tohoto akvária se také snadněji uspokojují nároky jeho droboučkých obyvatel na vodu a potravu, protože všeho stačí malé množství. Příjemná je na těchto akváriích i skutečnost, že jim stačí plocha o velikosti zhruba jednoho listu papíru formátu A4 a hodí se takřka kamkoli. Přesto nabízejí podobné estetické zážitky a možnosti pozorování jako velké nádrže – pokud rovněž veškeré zařízení zůstane malé. Na druhé straně mají miniaturní nádrže i své nevýhody, protože malé množství vody reaguje rychleji na každou chovatelskou chybu. Nanoakváriu je proto třeba věnovat více pozornosti než větší nádrži. Velký rozmach nanoakvárií souvisel zprvu do jisté míry s malými krevetami, které se stávaly stále oblíbenějšími. Proto se také nanoakvária často prodávají jako “akvária pro krevety“. K mimořádně atraktivním a oblíbeným živočichům vhodným pro nanoakvária patří asijské krevetky rodů Caridina a Neocaridina. Po určité době vznikly u některých druhů dokonce chovatelské formy, za které se v některých zemích platí desetitisícové sumy. Kromě krevet jsou velmi oblíbeni také maličcí ráčci rodu Cambarellus.

SPRÁVNÁ VELIKOST Z hlediska chovu živočichů, použité techniky i péče je značný rozdíl, koupíte-li si nádrž o objemu 12 nebo 35 l. Pro jakou velikost se nakonec rozhodnete, to záleží především na přání. Možná že budete chtít zdůraznit pouze jediné zvíře nebo rostlinu jako svého druhu klenot – v takovém případě je plně vyhovující dvanácti litrová nádrž. Jestliže spíše směřujete k napodobení miniaturního životního společenstva podle vzoru přírodních biotopů, např. se dvěma druhy ryb a více druhy rostlin, pak by mělo mít vaše nanoakvárium objem nejméně 35 l. Bez ohledu na tyto úvahy doporučujeme, abyste si nepořizovali nádrž o menším objemu než 12 l , protože v ní se už nedají správným způsobem chovat ani ta nejmenší zvířata. Je potřeba si uvědomit, že každé zvíře potřebuje ke svému životu určitý prostor. Pokud ho nemá, může u něj dojít k poruše růstu i jiným zdravotním problémům. Další komplikací pro vodní organismy je skutečnost, že v malém objemu vody se hůře ustavuje biologická rovnováha a jakákoli změna, třeba i drobná, některého fyzikálního či chemického parametru ji velmi snadno naruší. V některých evropských zemích je dokonce zákonem stanoveno, jako minimální velikost musí mít akvárium, v němž je možno chovat ryby. U nás tomu tak není, to však neznamená, že bychom nemuseli respektovat základní chovatelská pravidla – určitě přece nechceme naše svěřence týrat. Proto vám v této knížce představíme opravdu jen takové druhy živočichů, které se hodí pro nanoakvária a lze jim v těchto nádržích vytvořit odpovídající životní podmínky.

VYVÁŽENÁ BILANCE STÁLE NA ZŘETELI
Co jde dovnitř, to jde také ven. Toto pravidlo, které pochopitelně platí pro každé akvárium, má důležitý význam zvláště pro malé nanonádrže s mimořádně malým objemem vody. Každé nanoakvárium představuje téměř kompletně do sebe uzavřený miniaturní žijící prostor, který je s okolím spojen pouze prostřednictvím krmení ryb, výměny vody a výměnou plynů (např. kyslík ze vzduchu). Pokud si toto uvědomíme, pak je zřejmé, že veškeré zbytky potravy, produkty látkové proměny i ostatky uhynulých zvířat, které ihned neodstraníme, zůstávají zachovány v akváriu. Sice se rozkládají činností užitečných bakterií, které se vyskytují v substrátu dna a ve filtrační náplni, jenže při tom se pouze přeměňují v jiné látky, jež se v čase hromadí rozpuštěné v akvarijní vodě. Rychlost tohoto hromadění závisí na intenzitě krmení a množství zvířat. I v nejmenších akváriích platí pravidlo, které razil známý německý průkopník moderní akvaristiky Guido Hückstedt: “Špína zůstane špínou, i když není vidět.“

SPRÁVNÉ NANOAKVÁRIUM PRO SPRÁVNÉ ZVÍŘE
Funkční nanoakvárium je jako složitý organismus, v němž musí být všechno v rovnováze. Jestliže odpovídá velikost akvária a jeho zařízení, použitá technika, kvalita vody a potrava optimálně požadavkům chovaných druhů živočichů, stane se z nádrže maličký kousek přírody. Pokud ne, zůstane jen malá skleněná nádoba s vodou. Soulad všech faktorů vyžaduje trochu citu a zkušeností.

VZOROVÁ NANOAKVÁRIA
Existuje spousta možností, jak zařídit nanoakvárium správně vzhledem k nárokům chvaných živočichů, zároveň však i esteticky. Nejdůležitějším vodítkem jsou vždy nároky obyvatel nádrže na kvalitu vody, zařízení a v případě, že chováme více druhů pohromadě, také možnosti jejich vzájemné kombinace. Představujeme vám čtyři vyzkoušené kombinace živočichů a rostlin, které lze použít v nádrži o objemu 25 l.

1. JIHOAMERICKÉ NANOAKVÁRIUM
V deštných lesích Jižní Ameriky žije druhově nejbohatší sladkovodní rybí fauna na světě. Není divu, že odtud pochází většina maličkých druhů. Velké množství druhů žije v živinami chudých pralesních nebo savanových potocích s mírně až silně kyselou vodou. Tyto tekoucí vody jsou – při nejmenším v období sucha – křišťálově čisté a rostou v nich četné vodní rostliny. Jestliže má voda zároveň hnědavé zbarvení, označuje se jako tzv. černá voda. Zpravidla ji charakterizuje velmi malé množství rostlin. Mezi nejoblíbenější jihoamerické druhy patří tetry a panceřníčci. Vzájemně je lze kombinovat pouze ve větších nanoakváriích o objemu nejméně 35 l. Kromě toho pocházejí z Jižní Ameriky malí halančíci rodu Rivulus, kteří mají podobné nároky jako africký halančík pestrý. Více než jiné typy jsou jihoamerická nanoakvária založena na pestré souhře hejnových ryb s nádhernými jihoamerickými vodními rostlinami. Jednou z možností představuje kombinace hrubšího písku na dně se šípatkovci jemnými a plovoucími rostlinami. Kdo chce chovat pancéřníčky žijící na dně, použije místo hrubšího jemný písek a akvárium osází méně hustě, aby měli pancéřníčci dostatek volných míst, kde mohou rýt v substrátu.

2. ZÁPADOAFRICKÉ NANOAKVÁRIUM
Většina západoafrických drobných ryb pochází z chladných stinných potoků v deštných lesích, které mají většinou písčité dno s nahromaděným mrtvým dřevem. Vodní rostliny jsou spíše vzácné. Převažují zde parmičky a halančíci. Halančíci jsou většinou velmi pestří a vyskytují se i v těch nejmenších, na prst hlubokých potůčcích – dá se říci, že jsou již od přírody přizpůsobeni poměrům v nanoakváriích. Proto lze v tomto výjimečném případě chovat dokonce i ve 12litrovém nanoakváriu až 6 cm dorůstající halančíky pestré, aniž by člověk musel mít špatné svědomí. V západní Africe existuje jen málo vodních rostlin kořenících ve dně, zato odtud pocházejí překrásné anubisy, které se přichycují k pevné podložce. Nabízí se proto zařízení celkově tmavší nádrže s červenohnědým pískem na dně, vloženými dekoračními kořeny a na nich připevněnými rostlinami. Třpytivé barvy, díky nimž jsou především halančíci tolik přitažlivý, vyniknou v plné kráse pouze při slabém osvětlení. Takové podmínky snášejí právě jen anubisy a měchýřka jávská.

3. ASIJSKÉ NANOAKVÁRIUM
Typické biotopy malých asijských druhů ryb se nacházejí v malých vodních tělesech v deštných lesích rostoucích často v rašelinných močálech, mají vždy černou vodu a vyznačují se silnou vrstvou spadaného listí na dně. Často pocházejí ryby také z méně otevřené krajiny, z čisté nebo kalné vody, v níž rostou rostliny. Někdy žijí ryby dokonce na zatopených rýžovištích. Druhy charakteristické pro tyto vody patří k nejoblíbenějším drobným rybkám vůbec: rozbory a dánia rodů Boraras a Danio, ostnáči rodu Dario a labyrintky rodů Trichpsis, Betta a Parosphomenus. Zatímco labyrintky se osvědčily jako vysloveně klidné ryby, rozbory, dánia a ostnáči jsou spíše temperamentní. Z oblastí černé vody v jihovýchodní Asii pocházejí i vůbec nejmenší sladkovodní ryby světa, druhy rodu Paedocypris. Dorůstají délky sotva 1 cm. V nanoakváriu se však jen velmi zřídka množí. Nádrže s černou vodou by měly být filtrovány přes rašelinu, uhličitanová tvrdost by se měla blížit nule. K osázení lze použít jen několik druhů rostlin, jímž nevadí kyselé pH, jako je měchýřka jávská nebo bublinatka. Na dně akvária by měla být nízká vrstva jemnějšího písku, malé kořeny a několik suchých bukových listů otrhaných na podzim přímo sze stromu. “Rostlinné“ nádrže se naproti tomu hustě osázejí kryptokorynami, měchýřkou, hnědovkami nebo druhem Pogostemon heferi . Na hladinu je vhodné umístit vrstvu plovoucích rostlin.

Kočičí značkování

Kočičí značkování může být velmi nepříjemným narušením vašeho soužití s kočkou a tak je bohužel velmi často důvodem, proč se původně výhradně domácí kočka stane proti své vůli kočkou čistě venkovní. D

zobrazit článek >>
Výživa králíků

Králík Králíci se stali oblíbenými domácími mazlíky a tvoří stále větší podíl pacientů veterinárních klinik. Nejčastější zdravotní problémy, pro které se králík v ordinaci veterinárního lékaře ocitá,

zobrazit článek >>
Co je nejlepší připravit pro psí turisty

Stan pro psa -Váš pes určitě ocení, pokud mu pořídíte privátní cestovní boudu, která ho ochrání před mokrem a ve které se bude cítit pohodlně a v bezpečí. Spacák pro psa - nejen Vy, ale i Váš pes

zobrazit článek >>
Vše o chovu morčat aneb Jak správně poradit zákazníkům

Vitamín C Morčata potřebují dodávat svému tělu energii prostřednictvím potravy, kterou by měla dostávat pravidelně a denně. Vzhledem k tomu, že morče je býložravec, jeho strava by měla zahrnovat výhr

zobrazit článek >>
Na co si dát pozor při krmení kastrovaných zvířat

Zákrok u fen… Kastrace fen a psů si můžeme rozdělit na preventivní a léčebné. Preventivní kastrace fen se provádí z důvodů zabránění nežádoucího nakrytí nezvaným návštěvníkem, prevence vzniku zánět

zobrazit článek >>
Zlozvyky aneb Nežádoucí chování

Skákání Nejčastějším problémovým chováním psů je skákání. Skákání je vítací ceremoniál zděděný po divokých předcích psa. Štěňata a vlčata se natahovala nebo vyskakovala na matku, která se právě vráti

zobrazit článek >>
Osmák degu – malý hlodavec

Malý hlodavec se zvláštním názvem osmák degu (Octodon degus) už není v našich podmínkách žádnou raritou. Stává se stále oblíbenějším zvířetem chovaným ze záliby. Přečtěte si, co dělat, aby se u vás c

zobrazit článek >>
Co dělat, když pes začne krvácet?

Je dobré občas dát na stará přísloví. A jedno z nich zní, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A my už víme, že leckdy nejen po lidech, ale bohužel i po jejich zvířecích kamarádech. Aby vás t

zobrazit článek >>
Chov pískomila tlustého

Základní údaje Tento chovatelsky méně známý hlodavec patří k větším druhům pískomilů. Dosahuje hmotnosti 100 – 200 g. Tělo má dlouhé 13 – 20 cm. Ocas je kratší než tělo, osrstěný, zakončený černou št

zobrazit článek >>
Chraňte svého psa

Pozor na otravu. Jedy nečíhají na Vašeho psa pouze venku ve formě záměrně otrávených návnad. Těchto otrav je opravdu minimum. Mnohem častěji se stane, že Váš miláček „objeví“ nějaké jedovaté látky u V

zobrazit článek >>
nahoru
Metabolic

Metabolic

Hills facebook

Zapojte se do našeho velkého dobrodružství v Klubu štěňat a koťat.


Hrajte si s námi

hraZahrajte si hru typu puzzle, kde se skládá dle výběru pes nebo kočka.
Pokud projdete prvním kolem, nastupuje vždy trochu složitější obrázek na skládání.
Je to jednoduché a docela zábavné.

hrát hru >>

Simon's Cat'
Kde nás najdete
Doktor Doktor
Sestra 1 Sestra 2
Sestra 3 Sestra 4