Ordinační hodiny Pohotovost 602 200 185 / Objednání 412 540 898 recepce@petklinika.cz
Laparoskopické operace NOVĚ na našem pracovišti Laparoskopie výrazně snižuje bolestivost zákroku a rovněž velmi urychluje pooperační hojení. Výhody laparoskopických operací jsou běžně využívány u lidí již řadu let, ale ve veterinární medicíně se ta
zobrazit článek >>
Prevence torze žaludku

Zajímalo by mne, zda se u psů provádějí nějaké preventivní zákroky, které mohou zabránit torzi žaludku. Před několika lety jsem za dosti dramatických okolností přišel o svého psa a později jsem slyšel

zobrazit všechny dotazy >>

Rozumíte svojí kočce

Rozumět kočkám není tak snadné jako psům Mazlení Kočka je velký mazel. Sama si přijde, když má na to náladu, vyskočí svému pánovi na kolena a čeká na svůj denní příděl pohlazení. Je v hodné si n

zobrazit článek >>
Test spokojenosti
  • úžasný přístup k našim miláčkům i k nám
  • v rámci města Děčín určitě nejlepší úroveň, zatím není nic s čím bych nebyl spokojen
  • velká spokojenost s přístupem ze strany pana MVDr. Křečka
Zúčastnit se testu >>
Závody Hills cup Chvilkami to sice vypadá, že to není běh psa a dítěte, ale spíše tah psem, ale kdo ví, třeba je zde základ pro další výkony a vyroste zde další Nikola Marešová a jiní mistři světa.
Je zde vidět zápal, obzvláště soutěživé holčičky běží, co to dá, ani si nevšimnou ztráty partnera. Také oceňuji sportovní gymnastiku s podobě provazu přes svého psa.
Vyhlašovali se výsledky všech předchozích kol,pokud si všimnete,že někteří na stupních vítězů mají místo hlavy diplom,je to pouze zástupce,protože vítěz nebyl přítomen vyhlášení.

Fotogalerie Dobříš Hills cup 2013 finále
Rádi bychom upozornili na dvě fotky našich klientů a kolegů.
Fotka č.82 – Dušan Erbs a jeho běh s dcerou a manželkou soutěžili v týmech pro celou rodinu.
Fotka č.85 – naše klientka Jarmila Halířová Sobecká – Sokol Maxičky Děčín – v soutěži pro celou rodinu,měla s sebou skutečně všechny děti / 7 měsíc těhotenství/.Mimo jiné absolutní vítězka kategorie se psem od 25 kg.
Ve všech kategoriích převážně byla prvenství na straně Sokol Maxičky, Děčín.

Aortální tromboembolie u koček

Naše kočka ochrnula a byla následně utracena kvůli podezření na embolii. Jedná se o časté onemocnění, jak vzniká a dá se léčit?

Na rozdíl od lidských pacientů nejsou psi a kočky díky specifické fyziologii tak často ohroženi vznikem krevních sraženin (trombů) a rozvojem tromboembolických stavů. Přesto se v praxi občas setkáváme s tzv. aortální tromboembolií (ATE) u kočičích pacientů. ATE se téměř nikdy nerozvijí u jinak zdravých zvířat. Predispozicí pro vznik trombů jsou všechna srdeční onemocnění, nádorová onemocnění (zejména nádory plic) a poruchy funkce žláz s vnitřní sekrecí (např. zvýšená funkce štítné žlázy nebo nadledvin). Výskyt této choroby je vyšší u kocourů než u koček.
Na vzniku patologických krevních sraženin se podílí abnormality v průtoku krve (např. městnání krve v nesprávně fungujícím srdci), poškození cévní výstelky a zvýšená srážlivost krve. Krevní sraženiny, různé velikosti, se tvoří nejčastěji v levé předsíni nebo v levém srdečním oušku, odkud jejich části nebo celé sraženiny (trombu) cestují ve směru toku krve. Tyto cestující sraženiny poté ucpávají hlavní tepnu-srdečnici (aortu) nejčastěji v pánevní oblasti, kde se tato velká céva rozděluje na větve vedoucí ke končetinám nebo mohou ucpávat aortální větve přivádějící krev do jedné z hrudních končetin, do ledvin a nebo do ostatních břišních orgánů. Dle lokalizace trombu se také toto onemocnění klinicky manifestuje.
Klinické příznaky a jejich závažnost závisí na stupni postižení a lokalizaci sraženiny. Nejčastějším obrazem je náhlá obrna pánevních končetin nebo jedné (nejčastěji levé pánve) hrudní končetiny. Končetiny takového pacienta jsou oproti zbytku těla výrazně chladnější, kůže a drápová lůžka na nich mají namodralou barvu, protože nejsou dostatečně zásobeny kyslíkem. Periferní plus na takto postižených končetinách je velmi slabý nebo nehmatný. Typická pro tento stav je také výrazná bolestivost, kterou lze jen omezeně tlumit pomocí běžných analgetik. Pokud dojde k uzavření tepen vedoucích k ledvinám , rozvijí se velmi rychle obraz akutního ledvinného selhání. Ucpání mezenteriálních cév krvících trávicí trakt, se kterým se setkáváme nejméně často, se může manifestovat různě. Klasickým obrazem je rozvoj prudké břišní bolesti, zvracení a průjem. Tyto příznaky jsou společně pro všechna onemocnění akutně postihující orgány v dutině břišní. Proto je občas nemožné rozeznat včas ATE mezenteriálních cév od jiných onemocnění.
Podobně jako ATE se může manifestovat také poranění míchy, výhřez meziobratlovéploténky nebo infarkt míchy. Nálezy, které nás povedou ke stanovení diagnózy ATE, jsou souběžně probíhající srdeční nebo nádorová onemocnění, absence pulsu a nízká teplota postižených končetin, sonografická nález krevních sraženin v aortě nebo v srdci. Pokud z postižených končetin odebereme krev, provedeme její biochemické vyšetření a porovnáme ji s krví odebranou z jiné končetiny nebo krční žíly, měli bychom v případě ATE naměřit nižší hladinu krevního cukru a vyšší hladinu laktátu v ochrnutých končetinách. Je možné i provedení kontrastní studie cévního řečiště tzv. angiografie. V drtivé většině případů jsou klinické příznaky natolik typické, že tato metoda není pro diagnostiku nezbytná.


Prvotní léčba ATE je zaměřena na zajištění základních životních funkcí, omezení bolesti a snahu o rozpuštění trombu. Chirurgické odstranění sraženin se jeví jako velmi riskantní a málo efektivní procedura, a proto se v praxi nepoužívá. Postižení pacienti by měli být po základním vyšetření a stanovení diagnózy hospitalizováni. Vhodné je zahájení kyslíkové terapie, infuzní terapie a zahříváním postižených částí. Měli bychom se pokusit o efektivní tlumení bolesti použitím kombinované analgezie (tzv. multimodální analgezie). Medikamenty, které lze použít k rozpuštění sraženin (tzv. trombolýze) jako je např. heparin, warfarin nebo kyselina acetylsalicylová, snižují srážlivost krve. Tu je nutno po celou dobu terapie monitorovat, aby nedošlo k rozvoji nadměrné krvácivosti. Pokud kočky přežijí první den po rozvoji klinických příznaků a projevují tendence ke zlepšení, je důležité začít s rehabilitací. Pacient se souběžným srdečním onemocněním, vyžadují speciální léky pro terapii srdečního selhání. Po propuštění do domácího ošetřování se snažíme co nejvíce omezit rizika recidiv ATE. To znamená provádět pravidelný monitoring srdečních funkcí, detekci sraženin v srdci a velkých cévách a podávání medikamentů snižujících krevní srážlivost. Majitelé by měli být seznámeni s tím, že jejich svěřenci, které čeká dlouhá rekonvalescence často již po první epizodě ATE, jsou neustále ohroženi návratem této nepříjemné a vážné choroby. Měli by po propuštění do domácí péče zajistit svým zvířatům maximální pozornost a adekvátní rehabilitaci. Na končetinách totiž zůstávají často vážné trvalé následky zahrnující pohybové deficity a rozsáhlé kožní defekty v důsledku dočasného nedokrvení a následného odumření kůže.
Prognóza tohoto onemocnění je velmi nepříznivá. Většina koček s tromboembólií umírá nebo je utrácena záhy po stanovení diagnózy. Pacienti, kteří přežijí, mívají vážné trvalé následky a jsou ohroženi častými recidivami. Průměrná doba přežívání po překonání ATE se pohybuje mezi 117-345 dny. Velmi nepříznivým prognostickým faktorem je nízká tělesná teplota v době příjmu. Pokud naměříme méně než 35,6°C, je šance na vyléčení téměř mizivá. Záleží také na závažnosti a lokalizaci postižení. Kočky s obrnou jedné hrudní nebo jedné z pánevních končetin mají lepší prognózu než kočky s postižením obou pánevních končetin. Přítomnost srdečních onemocnění u těchto pacientů snižuje dobu přežívání, ale neovlivňuje úspěch léčby ATE.
Přestože se s aortální tromboembólií u kočičích pacientů nesetkáváme v našich ordinacích denně, je jejím rozvojem reálně ohroženo až 30% pacientů s onemocněním srdce. Jako účinná prevence se jeví časné kardiologické vyšetření u plemen predisponovaných pro rozvoj onemocnění srdce (např. mainská mývalí a britská krátkosrstá kočka). U ostatních koček by vyšetření srdce a dalších orgánů mělo být součástí preventivní péče zejména ve vyšším věku (cca od 10 let). Včasná diagnostika a adekvátní terapie srdečních onemocnění může sehrát zásadní roli v zamezení rozvoje ATE. Důležitý je také monitoring nádorových onemocnění postihujících plicní tkáň. Ať už se jedná o primární plicní nádory nebo plicní mutáze jiných nádorů.

nahoru
Metabolic

Metabolic

Hills facebook

Zapojte se do našeho velkého dobrodružství v Klubu štěňat a koťat.


Hrajte si s námi

hraZahrajte si hru typu puzzle, kde se skládá dle výběru pes nebo kočka.
Pokud projdete prvním kolem, nastupuje vždy trochu složitější obrázek na skládání.
Je to jednoduché a docela zábavné.

hrát hru >>

Simon's Cat'
Kde nás najdete
Doktor Doktor
Sestra 1 Sestra 2
Sestra 3 Sestra 4