Ordinační hodiny Pohotovost 602 200 185 / Objednání 412 540 898 recepce@petklinika.cz
Laparoskopické operace NOVĚ na našem pracovišti Laparoskopie výrazně snižuje bolestivost zákroku a rovněž velmi urychluje pooperační hojení. Výhody laparoskopických operací jsou běžně využívány u lidí již řadu let, ale ve veterinární medicíně se ta
zobrazit článek >>
Výběr nejvhodnějších rodinných psů

Sestavit žebříček těch nejvhodnějších psů do rodiny s dětmi je nadlidský úkol. O jak početnou rodinu jde? Je rodina úplná? Jak staré jsou děti? Žijí ve městě, nebo na vesnici? V bytě, nebo domku? A co

zobrazit všechny dotazy >>

Osmák degu – malý hlodavec

Malý hlodavec se zvláštním názvem osmák degu (Octodon degus) už není v našich podmínkách žádnou raritou. Stává se stále oblíbenějším zvířetem chovaným ze záliby. Přečtěte si, co dělat, aby se u vás c

zobrazit článek >>
Test spokojenosti
  • úžasný přístup k našim miláčkům i k nám
  • v rámci města Děčín určitě nejlepší úroveň, zatím není nic s čím bych nebyl spokojen
  • velká spokojenost s přístupem ze strany pana MVDr. Křečka
Zúčastnit se testu >>
Závody Hills cup Chvilkami to sice vypadá, že to není běh psa a dítěte, ale spíše tah psem, ale kdo ví, třeba je zde základ pro další výkony a vyroste zde další Nikola Marešová a jiní mistři světa.
Je zde vidět zápal, obzvláště soutěživé holčičky běží, co to dá, ani si nevšimnou ztráty partnera. Také oceňuji sportovní gymnastiku s podobě provazu přes svého psa.
Vyhlašovali se výsledky všech předchozích kol,pokud si všimnete,že někteří na stupních vítězů mají místo hlavy diplom,je to pouze zástupce,protože vítěz nebyl přítomen vyhlášení.

Fotogalerie Dobříš Hills cup 2013 finále
Rádi bychom upozornili na dvě fotky našich klientů a kolegů.
Fotka č.82 – Dušan Erbs a jeho běh s dcerou a manželkou soutěžili v týmech pro celou rodinu.
Fotka č.85 – naše klientka Jarmila Halířová Sobecká – Sokol Maxičky Děčín – v soutěži pro celou rodinu,měla s sebou skutečně všechny děti / 7 měsíc těhotenství/.Mimo jiné absolutní vítězka kategorie se psem od 25 kg.
Ve všech kategoriích převážně byla prvenství na straně Sokol Maxičky, Děčín.

FIP – Postrach koček

Infekční peritonitida koček (FIP) je celosvětově rozšířené virové onemocnění koček a kočkovitých šelem. Bylo poprvé popsáno ve druhé polovině minulého století v USA. Jedná se o velmi závažné onemocnění , které víceméně nelze terapeuticky ovlivnit a které končí v naprosté většině případů úhynem zvířete. Nejčastěji onemocní mladá zvířata, která žijí ve větších kolektivech nebo z nich pocházejí. Klinické příznaky mohou být velmi rozmanité a diagnostika komplikovaná.

Něco o původci
Původcem tohoto onemocnění je virus patřící do čeledi Coronaviridae. Než přistoupíme k charakteristice vlastního onemocnění, je třeba se několika větami o těchto virech zmínit. Dříve se předpokládalo, že u koček existují dva základní typy koronavirů. Prv-
ním typem je virus střevní koronavirové infekce (FECoV), který napadá jen střevní
buňky a způsobuje přechodné průjmy, není však schopen vyvolat celkové onemocnění.
Druhým typem je vlastní virus FIP (FIPV), který může vyvolat celkové onemocnění
- infekční peritonitidu. V současné době je prokázáno, že u střevních koronavirů do-
chází ke spontánním mutacím. Za určitých podmínek tedy může v chovu koček, kde
jsou přítomny koronaviry, vzniknout virus, který způsobí FIP. Z původně "nevinného"
viru se tak stane virus "zabiják". Takto vzniklý virus se pak může šířit i mezi jed-
notlivými zvířaty. Prováděná sledování prokázala, že téměř neexistuje větší společenství
koček, kde by se koronaviry nevyskytovaly. To je důvod, proč se s infekční peritonitidou
přednostně setkáváme u zvířat pocházejících z vícečetných chovů nebo v ních chovaných. V takových společenstvích koronaviry rotují a zvířata jsou zde vystavena většímu infekčnímu tlaku, než je tomu v domácnostech s jednou nebo dvěma kočkami.

Úloha imunitního systému
Dalším důležitým faktorem, který rozhoduje o vzniku a průběhu FIP u každého jedince, je
stav jeho imunitního systému. Infekční peritonitida je v současnosti považována za imunitně zprostředkované onemocnění, což zjednodušeně znamená, že v důsledku reakcí
viru s vytvořenými protilátkami vlastně dochází k poškození céva tkání různých orgánů
a tím ke vzniku klinických příznaků. Mladá zvířata jsou k této infekci náchylnější. Mateřské protilátky je chrání zhruba do věku 4-5 týdnů. Pak se mohou nakazit od matky nebo od jiného zvířete v chovu, které vylučuje viry do prostředí. Více než polovina nemocných koček je mladší než jeden rok. Onemocnět ale může kočka v jakémkoliv věku.

Průběh onemocnění
K nákaze dochází přes sliznici dutiny ústní, případně přes horní cesty dýchací. Infekce
může probíhat bez jakýchkoliv příznaků, nebo jako přechodný průjem či rýma. Infikovaná zvířata vylučují virus v trusu, v časném stadiu infekce lze virus prokázat i ve slinách. Některá zvířata vylučují virus několik týdnů či měsíců, některá se stanou chronickými nosiči viru. V závislosti na dalších podmínkách (stresové situace, jiná onemocnění - zejména FeLV), jež ovlivňují výsledný imunitní stav organismu, může dojít během týdnů až měsíců k rozvoji FIP.
Vlastní infekční peritonitida se projevuje ve dvou základních formách: vlhké (efuzívní) a suché (neefuzivní). Prvními příznaky u obou forem bývají horečka, apatie a nechutenství. Pro další vývoj onemocnění je typická tvorba výpotků v dutině břišní, případně i v dutině hrudní nebo v osrdečníku. V závislosti na lokalizaci výpotku mohou majitelé pozorovat zvětšení břicha, dýchací potíže, u samců zvětšení šourku. Dále se může objevit zvracení, průjem a žloutenka. U suché formy závisí příznaky na postižení jednotlivých orgánů. Kromě již zmíněné horečky, apatie a nechutenství se mohou objevit v závislosti na lokalizaci lézí v nervovém systému následující příznaky: inkoordinace pohybu, třes, paréza, změny chování, psychóza, křeče a záchvaty. Můžeme pozorovat změny v přední oční komoře, na duhovce, rohovce a na sítnici. Postižení plic se projeví dušností, postižení jater může provázet žloutenka.

Diagnostika
Ne u každého jedince se projeví všechny zmíněné klinické příznaky najednou, ale setkáváme se s jejich různými kombinacemi. Vzhledem k rozmanitosti těchto příznaků je zjevné, že široká bude i diferenciální diagnostika. S podobnými projevy se totiž můžeme setkat u řady dalších onemocnění koček (virové infekce - FeLV, FIV, bakteriální infekce, toxoplasmóza, onemocnění jater, srdce, plic, střev, nervové soustavy). Diagnostika tohoto onemocnění proto není snadná. Neexistuje žádný test, který by jednoznačně potvrdil nebo vyvrátil diagnózu FIP. Diagnostika spíše připomíná .puzzle", které veterinární lékař musí poskládat z výsledků jednotlivých vyšetření. Vychází se z hematologického a biochemického vyšetření krve a z vyšetření přítomných výpotků. Zde se sledují určité ukazatele a jejich vzájemné poměry. Dále je třeba provést RTG vyšetření a vyšetření pomocí ultrazvuku. V současné době je také dostupné sérologické vyšetření pro stanovení protilátek proti koronavirům a vyšetření pomocí PCR, které prokazuje přítomnost viru v organismu. Přesto nelze na základě pozitivního či negativního výsledku těchto vyšetření stanovit diagnózu, protože sérologické ani PCR vyšetření nedokáže odlišit střevní koronaviry (FECoV) od viru FIP (FIPV). Situace je dále komplikována tím, že se jedná o imunitně zprostředkované onemocnění. Problematika interpretace těchto výsledků přesahuje rámec tohoto článku a leží zcela na bedrech veterinárního lékaře. Ještě jednou je třeba zopakovat, že vyslovení konečné diagnózy FIP je možné jen na základě komplexního zhodnocení anamnestických údajů, klinických příznaků, vyšetření pacienta a výsledků zmíněných vyšetření.

Léčba není účinná
Pokud byla u zvířete stanovena diagnóza FIP, nejsou prakticky žádné vyhlídky na vyléčení. V případě rozvinutých klinických příznaků je život zvířete limitován na období několika týdnů či měsíců. Majiteli se doporučuje eutanazie. Pokud majitel požaduje léčbu a zvíře je v relativně dobré kondici a přijímá potravu, je možné se pokusit o prodloužení života kombinací kvalitní výživy, aplikace vitamínů, zajištění bezstresového prostředí a podávání proti zánětlivých a imunosupresivních léků. Přes tato opatření se nepodaří dosáhnout přechodného zlepšení u více než 10% pacientů.

Jak nemoci předejít
Vždy platí, že je lepší onemocnění předcházet než ho léčit, a u FIP to platí obzvláště. Všude
tam, kde žije pohromadě více koček, ať už v domácnostech, chovných stanicích nebo
útulcích, je nejdůležitější prevence. Samozřejmostí je dodržování obecných chovatelských
a hygienických zásad. Dále se snažíme zamezit kontaminaci prostředí trusem a omezit infekční tlak koronavirů v kolektivech koček. Pokud je to možné, doporučuje se kočky chovat v menších skupinách, ideálně po třech až čtyřech. Měly by mít k dispozici dostatečný počet záchodků (jeden záchodek na 1 kočku). Ty je třeba čistit každý den a jedenkrát týdně dezinfikovat. Virus dokáže v domácím prostředí přežívat až sedm týdnů. K dezinfekci lze použít tradiční chlorové preparáty (např. Savo v ředění 1:32) nebo 0,2% formaldehyd. Misky na krmení a vodu by měly být odděleny od zóny záchodků. Březí zvířata je dobré izolovat asi dva týdny před plánovaným porodem. Doporučuje se časný odstav koťat, ve věku 5-6 týdnů. V 10. týdnu věku je vhodné koťata otestovat na přítomnost protilátek a zvážit vakcinaci. U nových zvířat zařazovaných do chovu je samozřejmostí čtyřtýdenní karanténa. U všech zvířat je také možné otestovat přítomnost protilátek nebo vylučování viru v trusu. Podle výsledků těchto vyšetření a konkrétní situace v chovu lze ve spolupráci s veterinárním
lékařem přijmout další opatření. Ve světě i u nás je od 90. let k dispozici vakcína. Protože už víme, že u infekční peritonitidy není nic jednoduché a jednoznačné, ani její použití nelze doporučit paušálně. Vakcína se aplikuje intranasálně. Navozuje lokální imunitu v místě průniku antigenu do organismu. Studie prokázaly, že vakcinace je nejúčinnější, pokud se provádí dříve, než se zvíře s koronaviry setká. Doporučuje se vakcinovat zvířata od 16.
týdne věku. V tomto stáří je ale velká část koček již koronaviry infikována a vakcína
jim tak neposkytuje spolehlivou ochranu proti FIP. Stále probíhají studie zaměřené na posouzení účinnosti a bezpečnosti použití této vakcíny. O tom, zda je tedy v určitém chovu a u konkrétních zvířat vhodná vakcinace, je možné rozhodnout až po zvážení komplexní situace po domluvě s veterinárním lékařem.

nahoru
Metabolic

Metabolic

Hills facebook

Zapojte se do našeho velkého dobrodružství v Klubu štěňat a koťat.


Hrajte si s námi

hraZahrajte si hru typu puzzle, kde se skládá dle výběru pes nebo kočka.
Pokud projdete prvním kolem, nastupuje vždy trochu složitější obrázek na skládání.
Je to jednoduché a docela zábavné.

hrát hru >>

Simon's Cat'
Kde nás najdete
Doktor Doktor
Sestra 1 Sestra 2
Sestra 3 Sestra 4