Ordinační hodiny Pohotovost 602 200 185 / Objednání 412 540 898 recepce@petklinika.cz
Laparoskopické operace NOVĚ na našem pracovišti Laparoskopie výrazně snižuje bolestivost zákroku a rovněž velmi urychluje pooperační hojení. Výhody laparoskopických operací jsou běžně využívány u lidí již řadu let, ale ve veterinární medicíně se ta
zobrazit článek >>
PSÍ BOUDA potřebuje zateplit

Pelech, bouda, ohrada – to jsou nejdůležitější body životního prostoru vašeho psa, které vymezují jeho vlastní území a útočiště. Pokud nemá pes takové místo jen pro sebe přímo pod vaší střechou, jistě

zobrazit všechny dotazy >>

MIKROKOSMOS “NANO“

Dnes neznáme jenom nanotechnologie, ale pár let už také nanoakvária. Jen málokdo ví, že dříve byla akvária velmi malá. Z dnešního pohledu byla “nano“, protože sklo bylo drahé a výroba nádrží o délce v

zobrazit článek >>
Test spokojenosti
  • úžasný přístup k našim miláčkům i k nám
  • v rámci města Děčín určitě nejlepší úroveň, zatím není nic s čím bych nebyl spokojen
  • velká spokojenost s přístupem ze strany pana MVDr. Křečka
Zúčastnit se testu >>
Závody Hills cup Chvilkami to sice vypadá, že to není běh psa a dítěte, ale spíše tah psem, ale kdo ví, třeba je zde základ pro další výkony a vyroste zde další Nikola Marešová a jiní mistři světa.
Je zde vidět zápal, obzvláště soutěživé holčičky běží, co to dá, ani si nevšimnou ztráty partnera. Také oceňuji sportovní gymnastiku s podobě provazu přes svého psa.
Vyhlašovali se výsledky všech předchozích kol,pokud si všimnete,že někteří na stupních vítězů mají místo hlavy diplom,je to pouze zástupce,protože vítěz nebyl přítomen vyhlášení.

Fotogalerie Dobříš Hills cup 2013 finále
Rádi bychom upozornili na dvě fotky našich klientů a kolegů.
Fotka č.82 – Dušan Erbs a jeho běh s dcerou a manželkou soutěžili v týmech pro celou rodinu.
Fotka č.85 – naše klientka Jarmila Halířová Sobecká – Sokol Maxičky Děčín – v soutěži pro celou rodinu,měla s sebou skutečně všechny děti / 7 měsíc těhotenství/.Mimo jiné absolutní vítězka kategorie se psem od 25 kg.
Ve všech kategoriích převážně byla prvenství na straně Sokol Maxičky, Děčín.

Infarkt mozku

K úplnému přerušení krevního průtoku cévou zásobující určitou oblast do­jde k lokální ischémii – infarktu. Mluvíme také o cerebrovaskulární příhodě. Rozeznáváme teritoriální a lagunární infarkt. Teritoriální je v oblasti jedné z hlavních mozkových cév (a. cerebri rostralis, media, caudalis, a. cerebelli kranialis, kaudalis); lagunární infarkty se nachází v subkortikální oblasti. Další dělení je na ischemický nebo hemoragický infarkt. Hemoragický infarkt způsobený rupturou cévní stěny je u psů a koček vzácný. K tomuto spontánnímu krvácení může dojít rupturou aneurysmatu nebo nahlodáním stěny nádorovým procesem. Ischemický infarkt je způsoben trombem nebo tromboembolií. Mír­ná forma fokální ischémie vedoucí k rychlé nápravě, ale přesto byly pozorová­ny určité pro danou oblast specifické klinické příznaky, se nazývá přechodný ischemický atak. U téměř poloviny pacientů se nepodaří diagnostikovat pravou příčinu infarktu mozku. Nejčastější příčiny u psů a koček jsou: endokrinní po­ruchy (hypothyreóza, hyperadrenokorticismus, diabetes mellitus), onemocnění ledvin, koagulopatie, zánětlivé nebo metastatické tromboembolie.

Mozkový kmen i mozeček jsou před úplnou ztrátou cévního zásobení po­měrně dostatečně dobře chráněni systémem kolaterál zajištující rychlý návrat krvení při tromboembolizaci určité cévy. Infarkty jsou tedy daleko častěji po­zorovány v oblasti velkého mozku. Při postižení malého úseku mozkové kůry nemusí být tyto vaskulární změny u malých zvířat klinicky vůbec rozpoznány.

Diagnostika se opírá především o zobrazovací metody, jako CT a MRI. Vždy je nutné provést doplňková vyšetření, zaměřená na diagnostiku výše uvedených příčin. Terapie trombotických stavů (trombolýza) není ve veterinární medicíně ani teoreticky možná a léky ochraňující existenci nervové buňky (kortikoidy, antagonisty Ca2+ kanálů, modulátory Na kanálů, antagonisté glycinu, …) ne­fungují v klinických studiích. Důležitý je monitoring pacienta během akutních obtíží, pokud to vyžaduje stav pacienta. Neměla by být opomíjena fyzioterapie pacientů s motorickými deficity. Antikonvulziva (diazepam, fenobarbital) v pří­padě vyvinutí epileptických záchvatů.

Spontánní krvácení v mozkovém kmeni jsou velmi ojedinělá, pravděpodobnými příčinami mohou být cévní anomálie (aneurysmata) a nádory (například hemangiosarkomy). Nástup klinických příznaků je perakutní. Prognóza ve vět­šině případů špatná.

nahoru
Metabolic

Metabolic

Hills facebook

Zapojte se do našeho velkého dobrodružství v Klubu štěňat a koťat.


Hrajte si s námi

hraZahrajte si hru typu puzzle, kde se skládá dle výběru pes nebo kočka.
Pokud projdete prvním kolem, nastupuje vždy trochu složitější obrázek na skládání.
Je to jednoduché a docela zábavné.

hrát hru >>

Simon's Cat'
Kde nás najdete
Doktor Doktor
Sestra 1 Sestra 2
Sestra 3 Sestra 4