Ordinační hodiny Pohotovost 602 200 185 / Objednání 412 540 898 recepce@petklinika.cz
Laparoskopické operace NOVĚ na našem pracovišti Laparoskopie výrazně snižuje bolestivost zákroku a rovněž velmi urychluje pooperační hojení. Výhody laparoskopických operací jsou běžně využívány u lidí již řadu let, ale ve veterinární medicíně se ta
zobrazit článek >>
Kdo psu odběr provádí?

Dárci krev odebírá veterinární lékař, který po celou dobu odběru dbá na dodržování všech zásad sterility a správného zacházení s krevní konzervou. Zdravý pes může krev darovat 3 – 4krát ročně. Odku

zobrazit všechny dotazy >>

Příbuzenská plemenitba jen s rozumem v hrsti!

Příbuzenská plemenitba v posledních letech vzbuzuje opravdu vášnivé diskuze a její odpůrci jsou v kritice velice urputní. Jenže jako u jiných věcí v životě, vše má svůj rub a líc, svá pozitiva i negat

zobrazit článek >>
Test spokojenosti
  • úžasný přístup k našim miláčkům i k nám
  • v rámci města Děčín určitě nejlepší úroveň, zatím není nic s čím bych nebyl spokojen
  • velká spokojenost s přístupem ze strany pana MVDr. Křečka
Zúčastnit se testu >>
Závody Hills cup Chvilkami to sice vypadá, že to není běh psa a dítěte, ale spíše tah psem, ale kdo ví, třeba je zde základ pro další výkony a vyroste zde další Nikola Marešová a jiní mistři světa.
Je zde vidět zápal, obzvláště soutěživé holčičky běží, co to dá, ani si nevšimnou ztráty partnera. Také oceňuji sportovní gymnastiku s podobě provazu přes svého psa.
Vyhlašovali se výsledky všech předchozích kol,pokud si všimnete,že někteří na stupních vítězů mají místo hlavy diplom,je to pouze zástupce,protože vítěz nebyl přítomen vyhlášení.

Fotogalerie Dobříš Hills cup 2013 finále
Rádi bychom upozornili na dvě fotky našich klientů a kolegů.
Fotka č.82 – Dušan Erbs a jeho běh s dcerou a manželkou soutěžili v týmech pro celou rodinu.
Fotka č.85 – naše klientka Jarmila Halířová Sobecká – Sokol Maxičky Děčín – v soutěži pro celou rodinu,měla s sebou skutečně všechny děti / 7 měsíc těhotenství/.Mimo jiné absolutní vítězka kategorie se psem od 25 kg.
Ve všech kategoriích převážně byla prvenství na straně Sokol Maxičky, Děčín.

Patologie březosti

MVDr. Alois Láznička
V Koutech 9
257 21 Poříčí nad Sázavou

Porod je fyziologický velmi složitý proces. Podstatou porodu je vypuzení plodů a plodových obalů z dělohy pohlavními cestami ven. Podmínkou je zahájení vypuzovací fáze porodu v termínu odpovídajícímu zralosti plodů. Tento termín je druhově specifický. Průměrná doba březosti u fen je 63 dní s rozpětím +- 6 dní.
To znamená, že za fyziologický termín porodu můžeme považovat porody mezi 57. až 70. dnem březosti. Přitom porody v termínu 57. až 59. den březosti označujeme za předčasné a porody v termínu 65. až 70. den za přenášení.
Zralost plodů je vymezena jejich schopností za určitých podmínek s pomocí matky přežít ve vnějším prostředí - přijímat potravu, dýchat vzdušný kyslík, vyměšovat, atd. Nejranější časový limit, kdy je štěně již schopno ve vnějším prostředí přežít vymezuje zralost plicního epitelu, kterou plod dosáhne teprve v 58. dni březosti.

Potrat je patologický proces, který je charakterizován vypuzením jednoho případně všech živých nebo mrtvých plodů z dělohy před řádným termínem porodu. Pro potraty, které nejsou doprovázeny výtokem (vypuzením plodů) z porodních cest, ale dojde k jejich rozkladu a následné resorpci, se zaužil výraz redukce plodů. K tomuto skrytému potratu dochází zpravidla mezi 21. až 35. dnem březosti.
Potrat lze označit jako život ohrožující stav především pro plody. U matky zpravidla nevyvolává klinicky závažnější obtíže. To však neznamená, že není nutností vyloučit příčiny, které by mohly potenciálně ohrozit život i matky.

PŘÍČINA PATOLOGIÍ
Diagnostika příčiny potratu je velmi složitá a nákladná vzhledem k velmi širokému spektru možného patologického agens.
Zjednodušeně se dá říci, že potrat může být vyvolán jakoukoliv příčinou, přitom mnohé z nich vůbec nesouvisí s březostí. Proč tomu tak je, se dá vysvětlit schopností organismu matky odečít v sobě stavy, které by jí mohly ohrozit na životě a tak spustit mechanismus potratu, aby si uchovala dostatek rezerv na svoji ochranu. V přírodě je vždy prvotní život matky, než za každou cenu donosit plody a vysílit matku natolik, že by nebyla schopna spontánně porodit nebo mláďata živit.
Některé z příčin jsou považovány za striktní pro březost specifické patogeny, jako je Brucella canis a Toxoplasma gondii. Ostatní mohou vyvolat potrat pouze za určitých podmínek - doba a intenzita expozice, vnímavost cílové tkáně matky a plodů, což je dáno jejich gestačním stářím, resp. momentálním stavem organogeneze apod.

Infekce
Bakteriální Brucella canis
Proteus, Pasteurella, Staphylococcus, Escherichia coli, …
Virové Herpesvirus, Adenovirus, …
Protozoární Toxoplasma gondii, …
Mykologické Aspergilus, Candida, …
Intoxikace těžké kovy, organofosfáty, …
léky – chloraphenicol, tetracyklin, …
Stres transport, fyzická zátěž, nové zvíře v domácnosti, střelba, …
Endokrinopatie hypoluteinismus, hypotyroidismus, hyperadrenokorticismus, diebetes melitus, …
Výživa kachexie, obezita, hypovitaminózy, …
Trauma pád, autonehody, pokousání, …
Imunitní autoiminutní – lupus, …
Iatrogenní – vakcinace, …
Genetická


MECHANISMUS POTRATU
Příčiny potratu můžeme specifikovat jako fetální a maternální. S tím souvisí i mechanismus vyvolání potratu.
Vyvolávajícím impulsem potratu může být slabý signál plodů matce o své přítomnosti a životaschopnosti a vyvolá tak v organismu matky stresovou odezvu - ve zvýšené míře se začne uvolňovat kortizol. Maximální hladina je zaznamenám jeden den před potratem. Dojde k uvolňování prostaglandinů skupiny F2 alfa, které začnou působit na luteální buňky žlutých tělísek a vyvolají jejich degeneraci – luteolýzu. Zánik luteálních buněk, které do té doby produkovaly progesteron, vyvolá prudký pokles jeho plazmatických hladin. Pokles probíhá velmi rychle na základě biologického poločasu rozpadu tohoto hormonu. Takže během 3 dní dosahuje bazální hodnoty. S poklesem hladin progesteronu se odstraní blok hypotalamu a začne se cyklicky vylučovat GnRH, který v hypofýze vyvolá uvolňování FSH. Ten zahájí stimulaci primordiálních folikulů ve vaječnících, jež začnou produkovat estradiol. Estradiol změní nebo odblokuje receptorové vybavení děložní stěny a děložního krčku v podobě zvýšení citlivosti svalových vláken (myosinu a aktinu) k oxytocinu. Tím se vyvolají peristaltické kontrakce na děloze ve směru od tubouterinního předchodu směrem k vejcovodům. V oblasti děložního krčku dojde paradoxně pod vlivem vylučovaného oxytocinu k relaxaci svalových vláken a krček se začne otevírat.
Estrogeny zároveň zvýší permeabilitu cév, dojde k edematizaci a tím k uvolnění měkkých pohlavních cest.
Z tohoto důvodu lze říci, že vyvolávající moment zpravidla předchází potrat o několik dní, což je důležité při získávání anamnézy a následném vedení diagnostiky.
Velmi často se stává, že impuls z poškozeného plodu, bývá v případě vícečetné březosti zastřen ostatními živými plody a tak nedojde k jeho vypuzení, ale naopak k jeho jakémusi zakonzervování až do termínu porodu.
Tento obranný systém dokonce umožňuje donosit i více plodů odumřelých v různém gestačním stáří (typické pro Herpesvirus).

DIAGNOSTIKA
Velmi často je postižený plod identifikován náhodně při ultrazvukové diagnostice březosti. Pro odumírající jsou specifické srovnávací odchylky oproti ostatním plodům v
- srdeční frekvenci
- velikost plodu
- a struktuře vnitřních orgánů

Protože pouze ultrazvukové vyšetření je schopno jednoznačně charakterizovat životnost plodů, měl by být pravidelný týdenní ultrazvukový screening hlavně u rizikových březostí jejím standardem, aby se tak předešlo opožděné diagnóze potratu.
Z klinických projevů je pro stanovení diagnózy směrodatná pouze anamnéza - vypuzení plodů před termínem porodu.
Všechna další vyšetření jsou cíleně volena pouze za účelem stanovení příčiny a stupně poškození organismu matky nikoliv vlastní diagnózy:
– hematologie
– biochemie krve
– vyšetření moči
– stanovení hladin protilátek leptospiróza, brucelóza, herpervirus, …
– stanovení hladin hormonů – progesteron, estradiol, tyroxin, kortisol
– ultrasonografie vnitřních orgánů
apod.

TERAPIE
Řešení potratů je velmi komplikované. Pro naléhavost stavu zpravidla nemáme čas na zjištění vlastní příčiny. Je nutné zaujmout stanovisko bezodkladně již při vyslovení diagnózy začínajícího potratu, kdy některé z plodů ještě vykazují známky života.
Proto bychom měli postupovat dle následujících doporučení, které nám dávají čas na diagnostiku příčiny potratu, na vyhodnocení rozsahu poškození plodů a závažnosti ohrožení života matky.
Bez léčby je průběh onemocnění pro plody fatální. Na druhou stranu velmi těžko se jakýmkoliv způsobem zastavuje již rozběhlý mechanismus potratu. Naopak v některých případech může naše snaha vést jen k zastavení mechanismu vypuzení plodů, ale ne k zamezení odúmrti zbývajících plodů, čímž můžeme nepřímo ohrožit i život matky.
Pokud naše rozhodování ovlivňuje přání chovatele, ve smyslu co je pro něj důležitější matka nebo plody. Pak bychom měli mít na paměti, že pro matku je vždy lepší plody donosit a vést fyziologický porod i s případným rizikem malformací plodů, než indukovat potrat.
Vzhledem k výše uvedeným poznatkům, neexistuje dnes obecná shoda týkající se nejvhodnějšího léčebného protokolu.

Doporučený postup řešení potratů:

A . fena bez klinických příznaků onemocnění
. některé plody jsou živé (při ultrazvukovém vyšetření se náhodně zjistí redukce
plodů)

- antibiotická clona
amoxicilin / kys.klavulanová - 20 mg/kg 2x denně po. po dobu 7-14 dní
- stimulace činnosti žlutých tělísek (mezi 24. a 35.dnem březosti)
HCG – 10-20 UI/kg . každé 2-3 dny
- úprava krmené dávky – bílkovinná složka 26-28%
- saturace krmené dávky vitamíny
- omezení pracovní zátěže, maximální klidový režim

DOPORUČENÁ VYŠETŘENÍ – hematologické vyšetření, biochemické vyšetření krve a vyšetření moči, stanovení hladin progesteronu a tyroxinu
KONTROLA denně po dobu 2 až 3 dní. Pokud nedochází k další redukci plodů jsou další kontroly směrovány na 1x týdně do termínu porodu.

B . fena bez klinických příznaků onemocnění
. některé plody jsou živé a nevykazují známky poškození (při ultrazvukovém
vyšetření se náhodně zjistí mrtvý plod nebo dochází k jeho vypuzení)

- antibiotická clona
amoxicilin / kys.klavulanová - 20 mg/kg iv po dobu 14 dní
- saturace progesteronu (mezi 35. a 56.dnem březosti)
progesteron 25-50 mg/kg im ob den do 57.dne březosti
- tokolytika
- infúzní terapie – F ½
- maximální klidový režim

NEZBYTNÁ VYŠETŘENÍ – hematologické vyšetření, biochemické vyšetření krve a vyšetření moči, stanovení hladin progesteronu, estradiolu a tyroxinu
KONTROLA denně po dobu 2 až 3 dní. Pokud nedochází k další odúmrti plodů jsou další kontroly směrovány na 1x týdně do termínu porodu.

C . fena bez klinických příznaků onemocnění
. všechny plody jsou mrtvé

- antibiotická clona (bez omezení spektra)
- bez indukce potratu (mezi 21. a 28.dnem březosti pokud není potrat
doprovázen výtokem z porodních cest)
- infúzní terapie – F ½
- maximální klidový režim

NEZBYTNÁ VYŠETŘENÍ – hematologické vyšetření, biochemické vyšetření krve a vyšetření moči, stanovení hladin protilátek - brucelóza
DOPORUČENÁ VYŠETŘENÍ - stanovení hladin progesteronu, estradiolu a tyroxinu
KONTROLA denně po dobu 2 až 3 dní. Při příznivém průběhu následně po 3 dnech.

D . fena s lehkými klinickými příznaky onemocnění – vypuzování plodů
. chovná fena
. všechny plody jsou mrtvé

- 5-7 denní hospitalizace
- antibiotická clona (bez omezení spektra)
- indukce potratu
cloprostenol 1-4 mikrogram/kg – 1-3x denně po dobu 5-7 dní

! V PŘÍPADĚ SELHÁNÍ INDUKCE NEBO PŘI ZHORŠENÍ KLINICKÉHO
STAVU JE NUTNÉ VÉST CÍSAŘSKÝ ŘEZ
!! U NECHOVNÝCH FEN NEBO U FEN V KRITICKÉM ZDRAVOTNÍM
STAVU JE NEZBYTNÉ PROVÉST KASTRACI
- infúzní terapie – F ½
- maximální klidový režim

NEZBYTNÁ VYŠETŘENÍ – hematologické vyšetření, biochemické vyšetření krve a vyšetření moči, stanovení hladin protilátek – brucelóza, toxoplazmóza, bakteriologické vyšetření
DOPORUČENÁ VYŠETŘENÍ - stanovení hladin progesteronu, estradiolu a tyroxinu
KONTROLA průběžně po dobu celé terapie.

nahoru
Metabolic

Metabolic

Hills facebook

Zapojte se do našeho velkého dobrodružství v Klubu štěňat a koťat.


Hrajte si s námi

hraZahrajte si hru typu puzzle, kde se skládá dle výběru pes nebo kočka.
Pokud projdete prvním kolem, nastupuje vždy trochu složitější obrázek na skládání.
Je to jednoduché a docela zábavné.

hrát hru >>

Simon's Cat'
Kde nás najdete
Doktor Doktor
Sestra 1 Sestra 2
Sestra 3 Sestra 4