Ordinační hodiny Pohotovost pro naše klienty 602 200 185 / Objednání 412 540 898 recepce@petklinika.cz
TLAPKY OCHRÁNÍ SPECIÁLNÍ OBUV

Milovníci turistiky a treku v náročných terénech vědí, že bez kvalitní obuvi se neobejdou. A platí to i pro jejich čtyřnohé kamarády. Pokud je pes na dlouhé trase, v náročném terénu (kamenný, štěrkový

zobrazit všechny dotazy >>

Základní výbava se psem na cestách

Cestovní napáječka - lahvička s vodou i miska v jednom. Hodí se při procházkách,do auta i do kempu. Cestovní miska - skladná varianta klasické jídelní misky Zásobník (batoh) na krmení - někter

zobrazit článek >>
Test spokojenosti
  • úžasný přístup k našim miláčkům i k nám
  • v rámci města Děčín určitě nejlepší úroveň, zatím není nic s čím bych nebyl spokojen
  • velká spokojenost s přístupem ze strany pana MVDr. Křečka
Zúčastnit se testu >>
Závody Hills cup Chvilkami to sice vypadá, že to není běh psa a dítěte, ale spíše tah psem, ale kdo ví, třeba je zde základ pro další výkony a vyroste zde další Nikola Marešová a jiní mistři světa.
Je zde vidět zápal, obzvláště soutěživé holčičky běží, co to dá, ani si nevšimnou ztráty partnera. Také oceňuji sportovní gymnastiku s podobě provazu přes svého psa.
Vyhlašovali se výsledky všech předchozích kol,pokud si všimnete,že někteří na stupních vítězů mají místo hlavy diplom,je to pouze zástupce,protože vítěz nebyl přítomen vyhlášení.

Fotogalerie Dobříš Hills cup 2013 finále
Rádi bychom upozornili na dvě fotky našich klientů a kolegů.
Fotka č.82 – Dušan Erbs a jeho běh s dcerou a manželkou soutěžili v týmech pro celou rodinu.
Fotka č.85 – naše klientka Jarmila Halířová Sobecká – Sokol Maxičky Děčín – v soutěži pro celou rodinu,měla s sebou skutečně všechny děti / 7 měsíc těhotenství/.Mimo jiné absolutní vítězka kategorie se psem od 25 kg.
Ve všech kategoriích převážně byla prvenství na straně Sokol Maxičky, Děčín.

Výživa starších psů

Stárnutí je komplex biologických procesů, ústící v progresivní snížení individuální schopnosti udržení homeostázy během interních fyziologických a externích stresů z prostředí, následkem čehož dochází ke zvýšení vnímavosti k onemocnění, potažmo ke smrti. Stárnutí samo o sobě není nemoc. Rychlost stárnutí je ovlivněna mnoha faktory, včetně genetiky, prostředí a výživy. Výsledky průzkumu, který proběhl na univerzitách v USA prokázaly, že dotazovaní veterinární lékaři ( patologové, internisti, chirurgové ) považují za geriatrický věk psa a kočky, spojený s projevy problémů, které souvisí s věkem, následující věkové kategorie ( podle druhu a velikosti plemene ) :

■Malí psi ( o hmotnosti do 9 kg ) 11,5 ± 1,9 roku
■Střední psi ( o hmotnosti 9 až 22 kg ) 10,2 ± 1,6 roku
■Velcí psi ( o hmotnosti 22 až 40 kg ) 8,9 ± 1,4 roku
■Obří plemena ( o hmotnosti vyšší než 40 kg ) 7,5 ± 1,3 roku
■Kočky 11,9 ± 1,9 roku
Na výsledcích tohoto průzkumu je jasně vidět, že nejen majitelé starších zvířat, ale i veterináři považují zvíře za seniora mnohem později, než tomu je ve skutečnosti. Psy malých a středních plemen ( tj. o hmotnosti do 25 kg v dospělosti ) bychom měli považovat za seniory od 7 let věku, psy velkých a obřích plemen ( o hmotnosti vyšší než 25 kg ) již od 5 let věku , pro všechna plemena koček platí hranice 7 let. Odhaduje se, že 30-40% pacientů v našich praxích tvoří senioři.

Starší pes

Hlavním znakem stárnutí je vyšší zranitelnost- vnímavost k onemocnění. Vliv výživy na úroveň vnímavosti k akutním a chronickým onemocněním je stále zkoumán. U lidí a společenských zvířat bylo prokázáno, že výživa je jedním z hlavních aspektů geriatrické péče z důvodu její schopnosti eliminovat dvě nebo tři hlavní příčiny úmrtí a prodloužit tak délku života. U psů patří mezi tři hlavní příčiny smrti ( mimo úrazů ) : nádorová onemocnění, onemocnění ledvin a onemocnění srdce. Bohužel starší jedinci bývají zřídkakdy postiženi jedním onemocněním a jeden problém většinou úzce souvisí s druhým.

Cílem výživy starších psů je podobně jako u mladých a ve středním věku – optimalizovat kvalitu a délku života a minimalizovat rozvoj onemocnění. Pro porozumění specifickým nutričním potřebám starších zvířat je potřeba znát hlavní účinky stárnutí na jednotlivé orgánové systémy. Stárnutí je charakterizováno progresivními a ireversibilními změnami, jeho rychlost a projevy jsou určeny vnějšími a vnitřními faktory, jedním z nich je i výživa. Psi jsou většinou považováni za starší, nebo za ty, kteří mají onemocnění spojená s věkem, ve věku mezi 7,5 a 13,5 lety. Malá plemena většinou žijí déle. Délka života u malého plemene může přesáhnout až 20 let, což je v porovnání s věkem člověka více než 100 let. Protože většinou bývají psi považováni za starší , když dosáhnou poloviny očekávané délky života, změna krmiva by měla být realizována v 5 letech u velkých plemen a v 7 letech u malých plemen. V uvedeném věku se u psů začínají objevovat : nadváha, fyzické změny a změny v chování v souvislosti s věkem.

Veterináři by však neměli akceptovat předpoklad, že špatné zdraví a vyšší věk jsou synonyma. Existuje reálná příležitost pro zlepšení kvality i délky života starších psů pomocí správného nutričního managementu.

Stárnutí je progresivní změna, ke které dochází po období zralosti v různých orgánech , a která vede ke snížené schopnosti organismu reagovat na nároky prostředí. Mladý organismus snadno akceptuje změny v příjmu živin a jejich kvalitě, starší jedinci však nejsou schopni tyto výkyvy akceptovat- především deficity nebo změny v příjmu živin a jejich kvalitě. Proto by měla krmiva pro starší zvířata splňovat jejich nároky striktně a být kvalitní, bez výkyvů. Důležitým rysem stárnutí je, v porovnání se skupinou mladých zvířat, velká individuální variabilita zdravotního stavu. Starší jedinci musí být posuzováni individuálně, ne jako skupina,a týká se to i posouzení jejich nutričních potřeb.

Posouzení zvířete

Anamnéza a klinické vyšetření

Anamnéza a klinické vyšetření by měli odhalit i potenciální oblast zájmu s ohledem na nutné změny ve výživě. Všechny faktory, ne které se zaměřujeme u mladých a dospělých zvířat ( tj. plemeno, pohlaví a zdravotní stav) by měly být také zvažovány, pokud chceme určit klíčové nutriční faktory pro starší zvíře. Hlavní pozornost by měla být zaměřena na fyziologické změny, které souvisí se stárnutím a na onemocnění, ke kterým mají starší jedinci větší sklon, např. onemocnění ledvin, nádorová onemocnění, degenerativní onemocnění kloubů, onemocnění srdce, endokrinní a periodontální onemocnění, obezita. U starších zvířat je důležité sledovat příjem krmiva a stav tělesné kondice, protože tyto parametry mohou být indikátory probíhajících onemocnění.

Laboratorní a jiná vyšetření

Všichni starší psi by měli být vyšetřeni s ohledem na onemocnění ledvin a hypertenzi.

Klíčové nutriční faktory

Vždy je třeba uvědomit si individuální rozdílnost ve zdravotním stavu starších psů a péči a výživu přizpůsobit specifickým potřebám každého geriatrického pacienta.

Tabulka uvádí klíčové nutriční faktory pro starší psy:

Faktor Doporučený obsah v sušině krmiva
Obsah energie v kcal ME*/g 3,0 – 4,0
Obsah energie v kJ ME*/g 12,5 – 16,7
Protein (%) 15 - 23
Tuk (%) 7 - 15
Hrubá vláknina (%) větší nebo = 2,0
Vápník (%) 0,5 – 1,0
Fosfor (%) 0,25 – 0,75
Poměr Ca/P 1:1 – 2:1
Sodík (%) 0,15 – 0,35
Chloridy (%) 0,3 – 0,5
* ME = metabolizovatelná energie
Voda

Starší psi mají skon k dehydrataci v důsledku poruch osmoregulačních mechanismů, medikace ( diuretika ) a chronického onemocnění ledvin ( omezení schopnosti koncentrace moči ). Proto je velmi důležitý stálý přístup k čisté, čerstvé vodě, jejíž příjem by měl být pečlivě monitorován.

Energie

S přibývajícím věkem se snižuje podíl svaloviny, zvyšuje se objem podkožního tuku a může se snižovat tělesná teplota. Starší psi jsou pomalejší a méně aktivní, funkce štítné žlázy může být snížená. Všechny tato změny mají za následek sníženou potřebu energie (denní energetické nároky ) o 12 – 13 % od věku asi 7 let. Velmi staří psi mají často podváhu a mohou trpět neadekvátním příjmem energie. Starší lidé s podváhou mohou přibrat, pokud budou jíst vysokoenergetickou stravu. Stejný princip lze aplikovat u velmi starých psů podáváním stravy s obsahem energie 3,0 – 4,0 kcal/g sušiny krmiva.

Fosfor a vápník

U starších psů se často vyskytuje určitý stupeň klinického nebo subklinického onemocnění ledvin (asi 25 % psů je postiženo ). Proto není vhodný nadměrný příjem fosforu. Výzkumy prokázaly, že psi s pokročilým renálním selháním mají při sníženém obsahu fosforu v potravě zpomalenou progresi onemocnění a nižší závažnost postižení, tím pádem i déle přežívají. Pro starší psy je doporučena strava s obsahem 0,25 – 0,75 % v sušině. Osteoporóza se často vyskytuje u starších lidí, ale u starších psů nebývá problémem. Částečným důvodem bude u většiny psů zřejmě celoživotní podávání komerční stravy s dostatkem vápníku. Problém s deficitem vápníku může nastat u starších psů krmených domácí stravou. Pro starší psy je doporučený obsah vápníku v krmivu 0,5 – 1,0 % v sušině. Poměr Ca : P by měl být 1:1.

Protein

Doporučení pro příjem proteinů u starších psů jsou kontroverzní, stejně jako u lidí. Úbytek svaloviny v souvislosti s věkem, společně s nedostatečnou syntézou proteinů jsou argumentem pro vyšší příjem proteinů u starších psů. Naproti tomu je doporučen snížený příjem bílkovin z důvodu vyšší prevalence k onemocnění ledvin u psů starších 5 let. Zdraví starší psi by měli dostávat dostatek proteinu, aby u nich nedošlo k energeticko-proteinové malnutrici. Dostatek proteinu by však měl být zajištěn ne zvýšením jeho obsahu v krmivu, ale především zvýšením jeho stravitelnosti a kvality. Sérové hladiny proteinů, počty lymfocytů a poměr svalových proteinů k DNA indikují , že krmivo s obsahem 18 % proteinů v sušině je adekvátní pro udržení imunokompetence. Toto zjištění potvrdilo dřívější domněnku, že krmivo s obsahem bílkovin mezi 16 – 20 % v sušině je dostatečné pro udržení dusíkové vyváženosti a zásob bílkovin u starších psů. Vysoký příjem proteinu u zdravých zvířat nepřispívá k rozvoji onemocnění ledvin . Pokud jsou však ledvinové funkce narušeny, pak může protein hrát roli v progresi onemocnění ledvin. Středně snížený obsah proteinu v krmivu během časného stadia onemocnění ledvin zlepšuje celkový stav. Komerční krmiva s obsahem proteinu mezi 15 – 23 % v sušině poskytují jejich dostatečnou hladinu pro zdravé starší psy.

Sodík a chloridy

Pro potřebu vyššího obsahu sodíku a chloridů v komerčních krmivech pro psy není důvod, zvláště pokud vezmeme v úvahu zvýšenou prevalenci starších psů k onemocnění srdce a ledvin. Vyšší příjem sodíku může být nebezpečný při onemocněních, která mají hypertenzní složku. Sekundární hypertenze je spojena s obezitou a chronickým onemocněním ledvin, které jsou u starších psů častým jevem. Zdravý mladý pes je schopen se zbavit nadbytku sodíku, ale starší pes s onemocněním srdce má tuto schopnost sníženou. Přestože u zdravých starších psů není důvod k restrikci sodíku a chloridů, není důvod jim také dávat více než 25 – 50 mg sodíku na kg tělesné hmotnosti. Některá krmiva prostarší psy poskytují více než 160 mg Na / kg tělesné hmotnosti. Minimální požadavky na obsah sodíku se neliší od dospělých psů, je to asi 4 mg Na/kg těl. hmotnosti. Krmivo s obsahem 0,2 – 0,35% sodíku v sušině poskytuje psům doporučenou hladinu Na. Nároky na chloridy nebyly pevně stanoveny, ale obsah ve výši 1,5 násobku obsahu sodíku je doporučen.

Tuk

Nízký příjem tuku je u zdravých starších psů prevencí obezity. Řešení obezity by mělo být naplánováno jako dlouhodobý program, při kterém je nejdůležitější spolupráce veterináře a majitele psa. Dobrým a komplexním řešením je kombinace adekvátní tělesné zátěže ( cvičení ), redukční diety ( se sníženým obsahem tuku a zvýšeným obsahem vlákniny a proteinů ) a popřípadě dalších podpůrných protředků. Není divu, že v dnešní době si můžeme pomoci preparáty, které se v humánní medicíně již k řešení nadváhy a obezity používají, a které mohou být procesu hubnutí u psů také velmi nápomocny. Někteří psi však potřebují v 7 letech jinou stravu než ve 13 letech. Velmi staří psi mají sklony k hubnutí až k vyhublosti. Pro tyto psy je vhodný zvýšený obsah tuku v krmivu, který zvyšuje příjem energie, zlepšuje chutnost a také účinnost proteinu. Pro většinu starších psů je doporučený obsah tuku v krmivu mezi 7 – 15% v sušině krmiva. Je potřeba sledovat a udržet ideální tělesnou kondici. Důležitý je také obsah esenciálních mastných kyselin, jejichž zvýšený obsah v krmivu může napomoci při nutriční terapii mnoha onemocnění ( onemocnění ledvin, degenerativní onemocnění kloubů, onemocnění kůže apod. ).Ostatní nutriční faktory


Vláknina

Starší psi mají sklon ke konstipaci-zácpě, která může být řešena zvýšeným příjmem vlákniny. Navíc, vláknina přidaná do krmiva starších psů “ředí” kalorie a snižuje postprandiální glykemický efekt u diabetiků. Velmi staří psi mají sklon k hubnutí, proto potřebují stravu s vyšším obsahem energie. Doporučený obsah hrubé vlákniny je více než 2% v sušině krmiva.

Struktura krmiva

Onemocnění dutiny ústní jsou nejčastějším zdravotním problémem starších psů. V prevenci a terapii jsou proto důležité veterinární i domácí péče o chrup. Mechanické čištění měkkým zubním kartáčkem, dentálním gelem nebo pastou, popř. speciální dietou, může redukovat akumulaci zubního plaku, kamene ( až o 60 % ) a s nimi spojeného zánětu dásní a zápachu z dutiny ústní .

Posouzení krmiva a krmné metody

Jedná se především o porovnání obsahu živin v doposud podávaném krmivu s klíčovými nutričními faktory pro tuto věkovou kategorii a aktuální zdravotní stav jedince. Podle výsledků porovnání je potřeba rozhodnout o případné změně krmiva. Starší psi mají sklon k obezitě, degenerativnímu onemocnění kloubů, onemocnění srdce, ledvin a k metabolickým poruchám. Jsou také většinou méně aktivní . Plán krmení by měl být postaven na potenciálních rizikových faktorech a informacích, zjištěných z celkového vyšetření a anamnézy. S ohledem na velkou variabilitu ve zdravotním stavu je potřeba zaměřit pozornost na individuální potřeby. Posouzení a zhodnocení výživy je důležité provést několikrát ročně ( minimálně 1 – 2 krát ), stejně tak jako preventivní prohlídku.

Výběr krmiva

U zdravého zvířete někdy nebývá nutné měnit krmivo, ale vždy je potřeba provést srovnání údajů z etikety s údaji, které udávají klíčové nutriční faktory. Při nedostatku informací je nutné se obrátit na výrobce nebo dovozce krmiva.

Krmná metoda

Volný přístup ke krmivu by nikdy neměl být použit u psů obézních nebo s nadváhou, naopak vhodnou metodou může být u velmi starých psů, vyhublých, se sníženým příjmem krmiva. Důležité je odměřovat dávku krmiva. Většina starších psů akceptuje nové krmivo ochotně. Pokud by však nastal problém , je vhodné nové krmivo přdstavovat postupně v průběhu 3-7 dnů. Tuto zásadu je potřeba dodržet při převedení z krmiva s nižším obsahem tuku na krmivo s vyšším obsahem tuku.

Vše o chovu zakrslého králíka aneb Jak správně poradit zákazníkům

Pod názvem zakrslý králík shrnujeme všechny druhy zakrslých králíků, a to jak čistokrevné králíky, tak i křížence a neuznaná plemena. Hlavní rozdělení je na zakrslé berany (uši obrácené k zemi) a klas

zobrazit článek >>
Březost samice a odchov mláďat u morčat

V minulém čísle našeho časopisu jsme se věnovali péči o morčata a jejich vzájemnému soužití. V závěru článku jsme se dostali až k soužití samce a samice, případně několika samic. Pro takové seskupení

zobrazit článek >>
Co je to canisterapie?

CANISTERAPIE V poslední době stále více lidí slýchá slovo canisterapie, ale kdo ví, co vlastně toto slovo znamená? Co je to canisterapie? Canis (přeloženo z latiny) je pes, terapie znamená léčba

zobrazit článek >>
Váš pes nemusí být jen potěšení

Štěkání Uštěkaný pes je nepříjemností pro majitele a trestem pro sousedy. Štěkání je pro psa přirozeností během hry nebo v rámci emocí, ale neměl by štěkat pořád. Jestliže štěká prakticky neustále je

zobrazit článek >>
Ochrana psích tlapek v zimě

Chladné období je tady a pro majitele psů a psíků, zvláště ve velkých městech, je to doba náročnější na péči o tlapy jejich čtyřnohých kamarádů. Ačkoli je používání posypové soli na namrzlé chodní

zobrazit článek >>
Rozumíte svojí kočce

Rozumět kočkám není tak snadné jako psům Mazlení Kočka je velký mazel. Sama si přijde, když má na to náladu, vyskočí svému pánovi na kolena a čeká na svůj denní příděl pohlazení. Je v hodné si n

zobrazit článek >>
Když pes nereaguje na přivolání a vyrazí

Reakce na střelbu Když např.víme, že máme psa ,,lechtivého“ na střelbu, tak když vidíme, že se jiný psovod chystá ke střelbě, včas poodejdeme opodál. Se psem si začneme hrát, případně psovi podávám

zobrazit článek >>
Kolik vody ?

Voda zabezpečuje mnoho funkcí v organismu. Nachází se uvnitř i vně buněk (intracelulární a extracelulární tekutina). Má mnoho funkcí – jako transportní médium, rozpouštědlo různých látek (např. vitamí

zobrazit článek >>
Buďte přátelé

Hrajte si! Psi milují hry. Udělejte si každý den chvilku pro hraní. Kromě toho že si společně užijete spoustu zábavy , ulevíte svému psovi od nastřádané energie. Choďte na procházky. Berte vašeho

zobrazit článek >>
Jak tráví pes

Pes má relativně krátký zažívací trakt. Proto potrava prochází střevem psa dosti rychle. Aby za tuto krátkou dobu došlo k dobrému natrávení a vstřebávání potravy musí se podle jednotlivých složek stra

zobrazit článek >>
nahoru
Metabolic

Metabolic

Hills facebook

Zapojte se do našeho velkého dobrodružství v Klubu štěňat a koťat.


Hrajte si s námi

hraZahrajte si hru typu puzzle, kde se skládá dle výběru pes nebo kočka.
Pokud projdete prvním kolem, nastupuje vždy trochu složitější obrázek na skládání.
Je to jednoduché a docela zábavné.

hrát hru >>

Simon's Cat'
Kde nás najdete
Doktor Doktor
Sestra 1 Sestra 2
Sestra 3 Sestra 4